DOT/PLG /

Redeneren over maatschappelijke vraagstukken (MAW)

Hoe leer je leerlingen in de lessen maatschappijwetenschappen redeneren? Deze vaardigheid staat centraal in het nieuwe examenprogramma, maar er is nog weinig ervaring met het trainen van deze vaardigheid. In drie bijeenkomsten werk je aan een eigen ontwerp (dit kan een opdracht of een hele les zijn) en deel je jouw ontwerp en ervaringen met andere deelnemers.

Je verwerft kennis over de vaardigheid sociaalwetenschappelijk redeneren. Je leert het redeneren van leerlingen beoordelen aan de hand van een rubric. Je leert hoe je expliciete instructie kunt geven over aspecten van sociaalwetenschappelijk redeneren en maakt kennis met opdrachten en werkvormen die geschikt zijn om het redeneren te bevorderen.

Bijeenkomst 1: maandag 23 januari (09.00 – 17.00u)

  • Deel 1: Redeneerfouten en onderscheiden redeneerniveaus (rubrics)

In het ochtendprogramma krijgen docenten zicht op het redeneren: waarom is het relevant en wat is er lastig aan? Aan de hand van voorbeeldmateriaal leren docenten redeneerfouten te herkennen en verschillende redeneerniveaus te onderscheiden.

  • Deel 2: voorbeeldmateriaal en ontwerpprincipes

In het middagprogramma worden voorbeeldmaterialen gepresenteerd en worden de ontwerpregels die het redeneren van leerlingen kunnen bevorderen toegepast. Docenten gaan met deze inzichten hun eerste ontwerpidee uitwerken.

Voorbereiding op bijeenkomst 2: Docenten werken hun ontwerpidee verder uit. De vakdidactici hebben nog een individueel contactmoment met de docenten, waarin de uitwerking van het ontwerp wordt besproken en begeleiding wordt geboden.

Bijeenkomst 2: maandag 13 maart (16.00u – 19.00u): Ontwerp van lessen

Deze tweede bijeenkomst is vooral gericht op het concretiseren van de ontwerpideeën. Docenten presenteren hun ideeën, krijgen feedback van vakdidactici en docenten. De deelnemers presenteren hun eigen opdracht of les, de belangrijkste ‘scaffolds’ en de aansluiting met de rubrics.  En daarnaast wordt er nieuw voorbeeldmateriaal gepresenteerd waar docenten door geïnspireerd kunnen raken.

Voorbereiding op bijeenkomst 3: De docenten voeren (ergens tussen 14 maart en 16 april) hun lessen uit.

Bijeenkomst 3: maandag 17 april (16.00u – 19.00u): Uitwisseling en reflectie

Tijdens de afsluitende bijeenkomst in juni wisselen docenten aan de hand van het ontwikkelde leerlingmateriaal de ervaringen uit. Tijdens deze bijeenkomst wordt er nog een verbeterslag gemaakt met onderwijsmateriaal.