DOT/PLG /

PLG Maatschappelijke controverses bij godsdienst/levensbeschouwing

In 2021 ging de nieuwe wet op het burgerschapsonderwijs van kracht. Deze wet onderstreept dat bevordering van burgerschap en sociale cohesie een taak is die om gerichte aandacht van scholen vraagt. Tegelijkertijd zien we dat onze samenleving op sommige punten verder polariseert, waardoor het bevorderen van sociale cohesie alleen maar een grotere opgave lijkt te worden.

Enkele thema’s waarbij de polarisatie duidelijk wordt, hebben een duidelijke religieuze dimensie. Denk aan het al dan niet verbieden van homogenezing of het recht om publiekelijk heilige boeken als de Koran te verbranden. Indien deze thema’s leerlingen persoonlijk raken, komen ze ook de les godsdienst/levensbeschouwing binnen. Daarmee kan de polarisatie ook voelbaar worden in de klas. Juist omdat goed onderwijs aansluiting zoekt bij de belevingswereld van leerlingen, moeten we hier als docenten iets mee. Maar wat dan? Tijdens deze professionele leergemeenschap (PLG) gaan we op basis van concrete vragen en behoeften van de deelnemers hiermee aan de slag. We gaan samen sparren over handzame manieren en strategieën voor het bespreken van dit soort onderwerpen in de klas.

Deze PLG is mogelijk ook interessant voor collega’s van andere vakken die graag handvatten willen voor het bespreken van gevoelige religieuze onderwerpen.

Deze PLG bestaat uit twee bijeenkomsten; 29 februari en 16 april. In overleg met deelnemers worden vervolgbijeenkomsten gepland. Mocht er behoefte zijn aan meer bijeenkomsten, dan worden nieuwe data na onderling overleg gepland.

16:00 – 18:00 Lezing/verkenning behoeften en vragen

18:00- 18:45 Maaltijd

18:45 – 20:00 Uitwisselen en ontwerpen