DOT/PLG /

PLG Groepsgesprekken over literatuur in de klas

Bron: Pikisuperstar

Op steeds meer scholen zijn groepsgesprekken over literatuur een beproefde manier om leerlingen een boek te laten verwerken. Tegelijkertijd zijn er veel vragen over boek discussies onder de docenten: Hoe zorg je ervoor dat leerlingen daadwerkelijk dieper op het boek ingaan? Hoe geef je op een effectieve manier feedback op bijdragen van leerlingen? Hoe leer je leerlingen aan om er tijdens het gesprek voor te zorgen dat de discussie goed verloopt? Op welke manieren kun je boek discussies beoordelen? In hoeverre is een boek discussie geschikt als schoolexamen?

In deze Professionele Leergemeenschap (PLG) gaan we, met vo-docenten uit onder- en bovenbouw, aan de slag met deze vragen. Regelmatig komen vo-docenten in tweetallen van dezelfde school naar een PLG om zo binnen hun eigen school de kans te vergroten op effectieve veranderingen.

Bij sommige bijeenkomsten nodigen we een onderzoeker op het relevante gebied uit of een vakdidacticus Nederlands. Hoogleraar Moderne letterkunde Gaston Franssen zal als gastspreker ook zijn licht laten schijnen op deze roman. Vakdidacticus Sonja van Overmeeren (UvA- ILO) brengt ons op de hoogte wat er bekend is uit onderzoek over leesclubs: wat zijn de kansen en de uitdagingen?

Vooraf aan de eerste bijeenkomst (2 november 14:30 uur) lezen de deelnemers de roman Gebrek is een groot woord van Nina Polak waarover je met de andere deelnemers in gesprek gaat om zo zelf een boekdiscussie te ervaren. Deze eerste bijeenkomst staat open voor alle docenten, ook als je de rest van de PLG niet zult bijwonen. 

Je hebt zelf invloed op de opbrengst van deze bijeenkomsten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een reeks lessen om de leerlingen op de boekdiscussie voor te bereiden, een valide rubric om de boekdiscussie te beoordelen of een overzicht van verschillende varianten van de boekdiscussie met bijbehorende leerdoelen.

Alle opbrengsten van de deelnemers worden tijdens de laatste bijeenkomst met elkaar gedeeld, waarna ook gekeken wordt hoe we het materiaal buiten de groep kunnen delen met andere docenten.

In overleg met de deelnemers worden de exacte data van de bijeenkomsten tijdens de tweede bijeenkomst vastgesteld. We streven naar donderdagen en dinsdagen. De starttijd zal rond 14 uur zijn en de eindtijd rond 16.30 uur.

Maand
2 november 14.30 uurlezing van Gaston Franssen over Gebrek is een groot woord van Nina Polak. Groepsgesprekken over dit boek om zelf de boekdiscussie te ervaren. Lees dit boek voor 2 november uit.Gaston Franssen, hoogleraar Dutch Literary Studies and Intermediality (UvA)
23 november 14.00 uurVakdidactiek: wat zijn de kansen en uitdagingen van leesclubs? Wat is er bekend uit onderzoek over leesclubs? Wat voor materialen/ideeën zijn er al? 

Inclusief praktische voorbeelden, ook voor korte verhalen. 

8 februari 14.00 uurDe eigen interventie op school uitwerken onder begeleiding van vakdidacticus Sonja van Overmeeren en onderzoeker Jasmijn BoschSonja van Overmeeren (vakdidacticus UvA)
Week 13Resultaten evalueren met de andere deelnemers. Opbrengsten omzetten in materiaal voor andere docenten
Voor/na examensWorkshop over interventie en bevindingen geven aan de PLG-deelnemers en/of andere geïnteresseerde docenten.