Vakbijeenkomsten /

PLG: de LERVO-perspectievenbenadering in de klas

Van LERVO: is betrokken

Benieuwd hoe een nieuwe benadering het vak godsdienst en levensbeschouwing
verder kan ontwikkelen? De perspectievenbenadering van LERVO biedt inspirerende mogelijkheden om het vak te verdiepen en verbreden.

Om geïnteresseerde docenten kennis te laten maken met deze benadering en hen te helpen deze te vertalen naar de eigen lespraktijk, werken de ICLON, UvA en VU samen in een regionale leergemeenschap. In deze leergemeenschap verkennen leraren godsdienst en levensbeschouwing tijdens vier bijeenkomsten de mogelijkheden van de onderliggende perspectieven benadering en werken ze samen aan concrete toepassingen in de eigen lespraktijk. Onder leiding van Michaël van der Meer (ICLON) en Gijs van Gaans (UvA-ILO en vaksteunpuntcoördinator godsdienst en levensbeschouwing), werken collega’s samen aan een herijking van het PTA, concrete werkvormen voor in de eigen les en aan een toetsing die recht doen aan die nieuwe benadering en schoolexamenprogramma.

Voor docenten godsdienst en levensbeschouwing, maar ook voor docenten die zich bezighouden met burgerschap een mooie gelegenheid om kennis te maken met deze benadering en het nieuwe curriculum. Beide cursusgevers zijn nauw betrokken geweest bij LERVO en hebben ruime ervaring als docent en vakdidacticus.

Tijdens deze  bijeenkomst van de professionele leergemeenschap (PLG) gaan we het hebben over het nieuwe kerncurriculum Levensbeschouwing en Religie: Wat houdt het in en wat betekent dat voor de bestaande vakleerplannen en lesplannen van scholen? Welke toetsvormen zijn nodig om de kerndoelen van het nieuwe curriculum te realiseren?

  • Maandag 25 november: (UvA) werksessie aanpassen bestaande programma’s op basis van het nieuwe kerncurriculum: verbreden en verdiepen.
  • Maandag 27 januari: (VU) vakinhoudelijke verdieping op basis van lacunes die zijn opgevallen bij het herontwerpen van de vakleerplannen.
  • Maandag 31 maart: (Hermann Wesselink college Amstelveen) verdere vakinhoudelijke verdieping en doorvoering van het nieuwe curriculum.

 

Aan het einde van deze leergemeenschap weet de vakdocent wat de benadering inhoudt, heeft hij bekeken wat de mogelijkheden zijn voor de eigen lespraktijk en heeft hij enkele concrete werkvormen ontwikkeld samen met collega’s, die direct te gebruiken zijn.

Het gaat om vier bijeenkomsten (zie boven)

16.00 Inloop

16.30 Start bijeenkomst
16.30 Introductie thema
17.00 Aan de slag met het thema o.l.v. Michaël van der Meer & Gijs van Gaans
18.00 Diner
18.30 Vervolg werken aan het thema
19.15 Gezamenlijke nabespreking

19.30 Afsluiting