5 april: Vierde bijeenkomst Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding

HvA presenteert: Urban Education

Opleiden voor kansrijk opgroeien in een taaldiverse stad

Opgroeien in de grote stad biedt kinderen en jongeren veel kansen. Maar niet ieder kind of jongere krijgt dezelfde kansen. Kortom, er is grote kansenongelijkheid. Samen met professionals in onder meer onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg wil het Centre Of Expertise (CoE) Urban Education bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren. Het CoE Urban Education organiseert zes (hybride) bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger waar de grote uitdagingen op het terrein van opgroeien en opvoeden in de stad centraal staan.

Op deze vierde (hybride) bijeenkomst op dinsdag 5 april van 15:00 tot 17:00 uur staat de maatschappelijke uitdaging (MU) Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding van het CoE Urban Education centraal.

Meer informatie en aanmelden kan hier.

15-mrt-2022