Onze organisatie

AlfaGammapartners is het vo-ho netwerk waarin de lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam en vo-docenten samenwerken aan actueel en inspirerend onderwijs in de alfa- en gammavakken in de regio Noord-Holland en Flevoland.


In september 2022 is AlfaGammapartners van start gegaan. In het schooljaar 2022-2023 organiseerden we meer dan dertig activiteiten voor alle alfa- en gammavakken. Het komend schooljaar gaan we ons aanbod nog meer uitbreiden.

 

Onze organisatie bestaat uit:

Vaksteunpunten

We hebben vaksteunpunten voor elk van de alfa- en gammaschoolvakken: Aardrijkskunde, Economie en Bedrijfseconomie, Filosofie, Geschiedenis, Godsdienst en Levensbeschouwing, Klassieke Talen, Kunstvakken, Maatschappijleer en MAW, Moderne Vreemde Talen, en Nederlands.

De vaksteunpunten bieden een vraaggestuurd programma van activiteiten aan.

Vaksteunpuntcoördinatoren

Ieder vaksteunpunt heeft een vaksteunpuntcoördinator (vsp-coördinator) die expert is op zijn vakgebied, de vakcollega’s bij elkaar brengt, activiteiten organiseert en het samen ontwikkelen van materiaal begeleidt. Vsp-coördinatoren zijn vo-docenten en vakdidactici die hiervoor een kleine aanstelling bij AlfaGammapartners hebben.

Themacoördinatoren

AlfaGammapartners organiseert samen met zusternetwerk Bètapartners vakoverstijgende activiteiten. De themacoördinatoren organiseren deze vakoverstijgende activiteiten. Ze brengen docenten en vsp-coördinatoren die zich actief met een vakoverstijgend thema bezighouden, met elkaar in contact. Zo kunnen ze onderling kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen.