Onze organisatie

AlfaGammapartners is het vo-ho netwerk waarin de lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam en vo-docenten samenwerken aan actueel en inspirerend onderwijs in de alfa- en gammavakken in de regio Noord-Holland en Flevoland.


In september 2022 is AlfaGammapartners van start gegaan. In het schooljaar 2022-2023 organiseerden we al meer dan dertig activiteiten voor alle alfa- en gammavakken. En inmiddels hebben 600 docenten aan onze activiteiten meegenomen.

De kern van onze organisatie zijn de vaksteunpunten. We hebben vaksteunpunten voor elk van de alfa- en gammaschoolvakken: Aardrijkskunde, Economie en Bedrijfseconomie, Filosofie, Geschiedenis, Godsdienst en Levensbeschouwing, Klassieke Talen, Kunstvakken, Maatschappijleer en MAW, Moderne Vreemde Talen, en Nederlands. 

Ieder vaksteunpunt heeft een vaksteunpuntcoördinator die expert is op zijn vakgebied, de vakcollega’s bij elkaar brengt, activiteiten organiseert en het samen ontwikkelen van materiaal begeleidt. Onze vaksteunpuntcoördinatoren zijn vo-docenten of vakdidactici van de UvA en VU lerarenopleidingen die hiervoor een kleine aanstelling bij AlfaGammapartners hebben.

AlfaGammapartners organiseert samen met zusternetwerk Bètapartners vakoverstijgende activiteiten in onderwerpen als Burgerschap, digitale geletterdheid, Duurzaamheid, AI in onderwijs, Literatuur etc. Juist deze onderwerpen vormen een goede voorbereiding op het hoger onderwijs, dat veelal multi- of interdisciplinair is.