Conferenties /

NLT miniconferentie: wordt verplaatst

Ben je benieuwd hoe andere scholen het vak NLT vormgeven, welke ontwikkelingen er zijn bij de verschillende havo en vwo modules? Maandag 11 april organiseert het vaksteunpunt NLT van Bètapartners een NLT miniconferentie. Tijdens deze bijeenkomst geeft een aantal collega’s van verschillende scholen een workshop waarin ze hun ervaringen met een NLT module laten zien, tips geven en de mogelijkheid geven om ervaringen uit te wisselen. 

De miniconferentie is dus een ideale gelegenheid om snel en diepgaand kennis te maken met deze modules en je kunt daarbij ook contacten leggen met de collega’s die op andere scholen met NLT bezig zijn. Het is heel inspirerend om te horen hoe anderen het aanpakken!

Lees hiernaast welke modules aan de orde komen.

Aan het begin van de bijeenkomst besteden we kort aandacht aan de programma’s NLT op de verschillende scholen.

Ton Reckman, Globe Nederland

Hester Volten, RIVM

Nog steeds sterven er wereldwijd miljoenen mensen vroegtijdig door vuile lucht. De belangrijkste component van luchtvervuiling is fijnstof – kleine, vaste deeltjes die zich bevinden in de atmosfeer. Het is een onderwerp waar veel aandacht voor is in de media en in de politiek.

GLOBE Nederland heeft in samenwerking met het RIVM en docenten van het Helen Parkhurst en de Fontys Lerarenopleiding een nieuwe NLT module ontwikkeld. Deze is gericht op 4 havo & 4 vwo. Meerdere scholen zijn er in de herfst van ’21 al mee gestart. In deze module maken leerlingen eerst kennis met het fijnstofvraagstuk en specialiseren zij zich daarna tot Ingenieur, Data-analist, Medicus of Milieuactivist. Samen gaan zij met een fijnstofsensor zelf metingen én onderzoek doen en de data delen met het RIVM. Daar wordt de data gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. 

Tijdens deze interactieve lezing vertellen wij meer over fijnstof en gezondheid, de techniek en het lesmateriaal. Voor scholen in Noord Holland is de module extra relevant vanwege alle discussies rondom Tata Steel. Zie ook www.globenederland.nl/nlt 

Voor het diner geven we een toelichting op de algemene opzet van de module en deelnemers kunnen daarna vast wat oefenen met de data analyse tools die bij het project horen (eigen laptop meenemen!)

Na het diner ligt de focus op de techniek van de sensorkit en een aantal van de bij de module behorende proeven.

Machiel Vegting, Hyperion Lyceum

De startmodule forensisch onderzoek is dit jaar herzien. Deze module is in beheer bij het vaksteunpunt NLT van de universiteit Wageningen. De herziening is uitgevoerd door een docent van één van de deelnemende scholen van het netwerk Wageningen en een medewerker van UW. 

De module is nu zo opgebouwd dat de module helemaal online is met verschillende onderdelen. Ik wil graag de opzet bespreken. 

Vragen die daarbij aan de orde komen:

  • Zie je voor- en nadelen in deze opzet? 
  • Wat wil je meer weten over deze nieuwe opzet?  

Kortom het lijkt mij leuk om ervaringen uit te wisselen! In ieder geval hebben we op het Hyperion veel ervaring opgedaan waar ik het één en ander van zal laten zien.

Floral van Golen, Oscar Romero

In de module “Bewust Overwogen Biertje!?” moet de concentratie Alcohol in het bloed (BAC) worden berekend. Een pittige formule met veel variabelen, terwijl de variabelen die in de formule staan best goed te verklaren zijn. Om de leerlingen niet alleen wat rekensommetjes op te geven, maar ook meer ervaring te krijgen met het gebruik van Excel, moeten de leerlingen een rekenblad in Excel maken waarbij automatisch de BAC-waarde en de tijd totdat er weer gereden mag worden, wordt uitgerekend. Een consument die net wat alcohol heeft genuttigd kan met deze applet simpel laten uitrekenen hoeveel alcohol er in het bloed zit en of hij/zij mag rijden. En zo nee, over hoeveel tijd hij/zij dan wel weer mag rijden. Behalve berekeningen moet de leerlingen ook de “Als”-functie gebruiken om de applet goed te laten werken.

Leerlingen zijn bezig met het toepassen van een formule en leren ze hoe ze Excel kunnen gebruiken als rekenprogramma.

Luc van Tienen, St. Ignatius Gymnasium

In de workshop vertel ik over onze aanpak van de module Proeven van vroeger: de theoretische module praktisch maken.

Ongeveer 6 leerlingparen zijn erbij om hun gemaakte instrument toe te lichten.

Ewout Mallon, Regius College

Graag ga ik met jullie in gesprek over mijn ervaringen met het vak NLT op mijn school, het Regius College Schagen, en in het bijzonder de module Klimaatverandering. Zo ben ik bijvoorbeeld benieuwd hoe NLT bij jullie is opgenomen bij de profielkeuze van de derde klas. 

Vervolgens neem ik jullie mee in het proces waar ik (docent natuurkunde) me met een collega (Marloes van Putten, docent aardrijkskunde) in heb verdiept het afgelopen jaar, het herzien van de module Klimaatverandering.  

De bestaande hoofdstukken en keuze opdrachten zijn geactualiseerd en de module wordt voor de zomervakantie als herziene versie gepubliceerd in de module-database van de vereniging NLT. Het is de bedoeling om volgend jaar de module uit te breiden waarbij het aspect van de menselijke invloed op de klimaatverandering prominenter aan bod komt. 

Tijdens de workshop laat ik zien hoe we de herziening hebben aangepakt.  Wat zijn de zaken waar wij tegenaan zijn gelopen zijn? Tot slot voeren we als voorbeeld een onderdeel van één van de keuzehoofdstukken uit zoals de leerlingen dat ook doen. Dat is een meer natuur- en wiskundig onderdeel van de module. 

Philip Habing, Hyperion Lyceum

Kun je een qubit klassiek simuleren? Wellicht. En dat gaan we in deze workshop doen.

Daarna maken we wat opgaven uit de NLT-module: ‘Kansen met quantum’. Bijvoorbeeld wat zijn de basale bewerkingen die een quantumcomputer kan uitvoeren? De module Kansen met quantum (in ontwikkeling door de RUL) behandelt de ontwikkeling van de quantumcomputing, een technologie die voortvloeit uit de quantumtheorie.

Luister je alvast in met twee goede podcast’s:

(a) http://pca.st/ta39 (nrc handelsblad podcast onbehaarde apen no50)

Over wat is de status van de q-computer, de ‘cryptocalips’ en wellicht andere maatschappelijke invloeden.

(b) https://widgets.bnr.nl/audio-widget-v2/index.html?show=https://www.bnr.nl/podcast/json/10443521 (bnr podcast de technoloog 3 juni 2021)

Over software voor de q-computer en wat die software hopelijk gaat doen.

Herbert van de Voort, Hyperion Lyceum

Gecertificeerde NLT-modules krijgen regelmatig een onderhoudsbeurt voor hercertificering. Ook Bètapartners heeft een aantal modules in onderhoud zoals de module Medicijnen – van Molecuul tot Mens die weer aan een hercertificering toe is. 

Tijdens deze workshop zullen deelnemers hun ervaringen met deze module delen en bespreken. 

  • Zijn er knelpunten, onderdelen die niet meer uitvoerbaar zijn of verbeterpunten? 
  • Wat zijn de verschillende gekozen oplossingen of alternatieven? 

Deelnemers hebben aan het eind van de workshop een overzicht hiervan en kunnen een deel direct in de eigen lessen gebruiken. Het overzicht zal daarnaast gedeeld worden met degenen die de hercertificering van de module gaan verzorgen.

Roy Lagerburg, Hyperion Lyceum

De bewegende aarde is een uitgebreide NLT-module die raakvlakken heeft met veel vakken: natuurkunde en aardrijkskunde, maar ook scheikunde en wiskunde. Plaattektoniek is de rode draad die door de module heen loopt. Aan de hand daarvan kan de leerling zijn opgedane kennis bij de monovakken toepassen op het systeem Aarde. Afhankelijk van het moment in het curriculum, kan meer of minder diepgang worden gezocht. De opzet is dusdanig dat er veel keuze is voor de leerling (en/of docent).

Daarnaast kan de module altijd aan de actualiteit gekoppeld worden. In de workshop wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van de module en suggesties om hier invulling aan te geven in de les. Verder is er ruimte om met elkaar na te denken over lesactiviteiten die de module kunnen ondersteunen.

14:30 u – 15:00 u      Inloop

15:00 u – 15:15 u       Inleiding verzorgd doorVaksteunpuntcoördinator NLT

15.15 u – 16.30 u       Uitwisselen over programma en organisatie NLT

Guus Harms, Vechtstede College
Edgar de Wit, landelijke vereniging NLT
Tijdens dit onderdeel krijg je de gelegenheid om in verschillende samenstellingen programma’s van andere scholen te bekijken, ‘best practices’ en de voetangels en klemmen bij NLT met elkaar te bespreken.

16:30 u – 16:45 u     Korte pauze

16:45 u – 17:30 u     Start workshops over verschillende modules of onderdelen van modules

17:30 u – 18:15 u      Diner

18:15 u – 19:00 u      Vervolg workshops over de verschillende modules

Je kunt je hier aanmelden.