Nieuws

Lees hier de terugblikken en vind hier het nieuwsbriefarchief.

Terugblik Excursie Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het was een ideale dag voor een excursie naar de Markermeerdijken met een groep Aardrijkskunde docenten. Op diverse plekken hadden we goed zicht op de werkzaamheden voor de versterkingen in het kader van het Hoogwater beschermingsprogramma. De sprekers / begeleiders van het Hoogheemraadschap en het...

Taalvaardigheid: hoe kunnen álle vakken taalvaardigheid ondersteunen?

De taalvaardigheid van leerlingen gaat steeds verder achteruit. Elke docent kan hier wat aan doen! Volgend najaar organiseren we een bijeenkomst over schoolbreed taalbeleid voor schoolleiders/taalcoördinatoren én een training voor bètadocenten. Bètapartners is samen met AlfaGammapartners en externe partijen aan het verkennen wat we kunnen…

AlfaGammapartners schaalt op

Komend schooljaar maakt AlfaGammapartners een grote sprong: het aantal Vaksteunpunten stijgt van twee (Nederlands en Economie) naar minstens zeven (Moderne Vreemde Talen, Geschiedenis, Maatschappijleer/kunde, Kunst en Cultuur, Godsdienst en Levensbeschouwing). Daarnaast organiseren ze samen met Bètapartners en het VU Pre-University College een aantal Themasteunpunten en…

Terugblik op de vakbijeenkomst Klimaatverandering

Begin maart is de tweede vakbijeenkomst met als thema klimaatverandering van het vaksteunpunt aardrijkskunde geweest. NOS-weerman en ijs-onderzoeker Peter Kuipers Munneke gaf een presentatie over klimaatverandering in het verleden, heden en blikte vooruit naar de mogelijke gevolgen in de toekomst. Anderhalf uur lang zaten de...

5 april: Vierde bijeenkomst Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding

Op deze vierde (hybride) bijeenkomst op dinsdag 5 april van 15:00 tot 17:00 uur staat de maatschappelijke uitdaging (MU) Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding van het CoE Urban Education centraal.

8 april: Symposium ‘Kansen en mogelijkheden in de taal- en zaakvakken’ voor docenten vo

Op 8 april organiseert Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (als onderdeel van het ICLON, Universiteit Leiden) het jaarlijkse alfa- en gammasymposium. Dit jaar met als thema ‘Kansen en mogelijkheden in de taal- en zaakvakken’. Tijdens dit symposium willen we mooie initiatieven en ontwikkelingen in deze vakgebieden een podium bieden. In de lezingen en workshops delen we ideeën over hoe je in jouw lessen hier mee aan de slag kan.

Vierde editie Alfa- en Gammanieuwsbrief is uit

De vierde editie van de alfa/gamma nieuwsbrief is uitgekomen. Dit is de nieuwsbrief van het regionale netwerk voor docenten in talen, mens & maatschappij en cultuurvakken in de regio Noord-Holland en Flevoland. Willen jij en je collega’s nieuwe inspiratie opdoen voor je onderwijs en contact…

Nieuwe website profielwerkstuk.nl live

Profielwerkstuk.nl heeft een nieuw jasje! Afgelopen maanden is er hard gewerkt om de website te pimpen tot een gebruiksvriendelijk platform. Daarnaast is het ook inhoudelijk uitgebreid, met bijvoorbeeld tips over onderzoek doen, video’s en een hoop inspiratie voor nieuwe profielwerkstukken! Geef het door aan je…