Nieuws

Lees hier de terugblikken en vind hier het nieuwsbriefarchief.

In dialoog: 10 jaar Vakdidactiek Geesteswetenschappen

Na tien jaar Vakdidactiek Geesteswetenschappen is het tijd voor een onderwijsfeestje: op 6 april is er een programma boordevol interessante workshops en posterpresentaties voor en door vo-docenten, docent-onderzoekers en wetenschappers op het gebied van talen, geschiedenis, erfgoededucatie en filosofie.

Terugblik op PLG redeneren

Maandag 23 januari was de eerste bijeenkomst (van in totaal drie) van de professionele leergemeenschap over de ontwikkeling van lesmateriaal rondom het sociaalwetenschappelijk redeneren van leerlingen over maatschappelijke problemen.

Terugblik op de vakbijeenkomst meertaligheid en taaldiversiteit in de klas

De vakbijeenkomst meertaligheid en taaldiversiteit in de klas sloot daar naadloos op aan. In deze bijeenkomst deelden studenten van de HvA het door hen ontwikkelde en beproefde lesmateriaal waarin taalfamilies onderwerp van de les waren.

Terugblik op de vakbijeenkomst ArGis binnen en buiten de klas

De vakbijeenkomst op donderdag 16 februari stond geheel in het teken van Geografische Informatie Systemen (GIS). Els Veldhuizen (UvA) trapte af met een korte presentatie over de “regiomonitor”, een door de UvA gemaakte GIS toepassing die ruimtelijke concentraties zoals vergrijzing, inbraken en gezinsgrootte op (zeer) lokale schaal in de gemeente Amsterdam weergeeft en door beleidsmedewerkers, hulpdiensten en wetenschappers wordt gebruikt.

Terugblik op de vakbijeenkomst de nieuwe omgevingsvisie

Tijdens deze vakbijeenkomst stond de ‘renaissance van de ruimtelijke ordening’ centraal. Na een korte introductie nam universitair docent Jannes Willems ons mee in een geanimeerd verhaal over de ontwikkelingen van de ruimtelijke ordening in Nederland.

Terugblik op de bijeenkomst het gedrag van rivieren

Op 15 december hebben we met ruim 20 aardrijkskunde docenten kunnen genieten van de informatieve en geanimeerde lezing van gerenommeerd geowetenschapper Maarten Kleinhans (UU). Aan de hand van mooie visuele ondersteuning heeft hij ons meer verteld over het ontstaan van verschillende delta’s op aarde en dat de ontwikkeling van het soort delta sterk samenhangt met de hoeveelheid en het type sediment dat wordt vervoerd door de rivier die de delta vormt.

Terugblik op de bijeenkomst Kritisch lezen bij literatuur

Woensdag 15 februari vond de digitale vakbijeenkomst Kritisch denken bij literatuur plaats. Gepco de Jong, docent Nederlands en Dudoc-Alfa promovendus aan de Universiteit Leiden, nam docenten Nederlands en docenten moderne vreemde talen mee in de stand van zaken bij zijn vakdidactische onderzoek.

Terugblik op de vakbijeenkomst MVT gespreksvaardigheid

Complete stilte, geconcentreerde gezichten, hyperfocus en af en toe opeens een schaterlach. Een theatervoorstelling? Een toets? Een grappige film? Nee, dit was wat er gebeurde bij het uitvoeren van een chattaak tijdens de Vakbijeenkomst MVT over Gespreksvaardigheid op donderdag 16 februari in de Filosofenhof op de VU.