Nascholingsdag Burgerschap

Wat zijn mooie voorbeelden van burgerschapsonderwijs, wat weten we er al van en wat is nog onduidelijk? Op deze vragen zullen experts, wetenschappers, opleiders en docenten antwoord geven op de nascholingsdag Burgerschap op vrijdag 25 november 2022. De dag is bedoeld voor alle docenten in het VO die aan de slag willen met burgerschap.

Prof.dr.ir. Fred Jansen en dr. Piet van der Ploeg belichten de verschillende kanten van het vraagstuk burgerschapsonderwijs en dragen mogelijke invullingen aan.

Een groot deel van de workshops gaat over mogelijke invullingen van burgerschap in verschillende schoolvakken of curriculumonderdelen. Andere workshops benaderen Burgerschap uit een meer pedagogische visie of schoolbrede aanpak.

Na de workshops gaan we in gesprek met een aantal jonge burgers die ons zullen vertellen wat er volgens hen nodig is om Burgerschap voor leerlingen waardevol te maken. Daarna sluiten we het inhoudelijke deel af met een panel van onderwijs- en burgerschapsexperts.

Het volledige programma en meer informatie vindt u op de website.

14-nov-2022