Vakbijeenkomsten /

Nascholingsbijeenkomst; Van wij naar ik. De individualisering van de samenleving.

Op donderdag 22 juni organiseert het vaksteunpunt maatschappijleer en -wetenschappen in samenwerking met NSV en NVLM de eerste bijeenkomst van een sociologische nascholingsreeks onder de titel Raadselen van de maatschappij. Dit is ook de titel van het jubileumboek dat is verschenen ter ere van 100 jaar Sociologie in Nederland. De eerste bijeenkomst heeft als thema: Van wij naar ik. De individualisering van de samenleving. Inge Sieben, hoofddocent sociologie aan Tilburg University, laat aan de hand van sociologisch onderzoek zien hoe mensen zijn veranderd in hun denken van wij naar ik en bespreekt welke gevolgen dit heeft (of kan hebben) voor nu en de toekomst. Daarna is het de beurt aan Hay Jansen, lerarenopleider aan de Fontys Hogeschool voor een workshop over de vakdidactische mogelijkheden van de website Atlas of European Values. Aan de hand van ontwikkelingen zoals individualisering en actuele maatschappelijke vraagstukken maak je kennis met de

website en de ontwikkelde materialen van Evalue. Je krijgt een beeld van de mogelijkheden die Evalue biedt om je leerlingen op een interactieve manier uit te dagen om meer grip te krijgen op de wereld om hen heen. Als je je inschrijft voor deze nascholing, komt daar geen verplichting uit voort voor de komende bijeenkomsten in deze reeks.

16.00-16.15: inloop

16.15- 17.00: lezing Inge Sieben

17.00-18.00: workshop door Hay Janssen

18.00 -19.00: gezamenlijke denkopdracht