Vakbijeenkomsten /

Multiple Religious Belonging in the classroom

Het religieuze landschap in Nederland is de afgelopen decennia steeds meer hybride geworden. Nu in veel klassen de religieuze diversiteit toeneemt, neemt mogelijk ook het aantal leerlingen toe die zich oriënteren op meerdere religieuze tradities en stromingen.

De bijeenkomst gaat van start met een lezing van Daan Oostveen, religiewetenschapper en filosoof aan de Universiteit Utrecht, over ‘multiple religious belonging’ oftewel ‘meervoudig religieuze bindingen.’ Het idee dat mensen in een hokje passen van een religieuze identiteit, dan wel de afwezigheid van zo’n identiteit lijkt steeds minder overeen te komen met de realiteit. Uit recent onderzoek van Joantine Berghuijs blijkt dat 25 tot 40% van alle Nederlanders elementen uit verschillende religieuze tradities met elkaar combineren. Hoe kunnen we deze paradoxen verklaren? Wat betekent dit voor het veranderende landschap van religieuze zingeving in Nederland? Hoe uit zich dit bij de jongere generaties en waarom is het belangrijk om te begrijpen dat voor heel veel mensen de religieuze identiteit eigenlijk geen betekenis meer heeft?

Na de lezing geeft Pauline Weseman, journalist, religiewetenschapper, docent levensbeschouwing, auteur en biografisch coach, de workshop ‘Omgaan met flexibel geloven.’ Menig lesprogramma levensbeschouwing benadert geloven vanuit de grote wereldreligies, los van elkaar. Hoe anders is inmiddels de realiteit. Bijna zes op de tien Nederlanders rekenen zich niet tot een kerkelijke of levensbeschouwelijke stroming (CBS, 2022). Een groot deel noemt zich wel degelijk gelovig en valt in geen of meerdere hokjes. Deze flexibel gelovigen zitten ook in jouw klas. Hoe zorg je er als docent voor dat ook zij zich gezien voelen? Hoe voer je dat gesprek? Kan hun aanwezigheid zelfs van meerwaarde zijn voor jouw klas? Ontdek het in deze workshop. Tijdens de workshop bespreekt Pauline onder andere deze vragen.

Na het diner begint de workshop ‘Werken met multiple religious belonging in de klas.’ De term ‘multiple religious belonging’ kan als erg abstract worden ervaren, zeker door leerlingen. In deze workshop kruip je in de huid van je leerlingen. Je gaat actief aan de slag met verschillende religieuze identiteiten en hoe deze in één persoon kunnen samenkomen. Ook leef je jezelf in, in hoe het is om vanuit meerdere religieuze identiteiten aan te kijken tegen persoonlijke en maatschappelijke kwesties.

Deze bijeenkomst is voor docenten godsdienst en levensbeschouwing, maar ook aan alle docenten die zich bezighouden met de religieuze elementen van burgerschap.

16:00 – 17:00 Lezing dr. Daan Oostveen (inclusief vragen en gesprek)

17:00 – 18:00 Workshop Pauline Weseman MA

18:00 – 18:45 Maaltijd

18:45 – 19:45 Workshop “Werken met multiple religious belonging in de klas”

19:45 – 20:00 Opbrengsten en afronding