Monique Jhinnoe

Monique Jhinnoe

– Projectleider Docentenactiviteiten, HMC en Communicatie
In 2009 heb ik gesolliciteerd bij Bètapartners voor de functie projectsecretaris. Ik had een leuk gesprek met Cor de Beurs, tijdens dat gesprek gaf ik aan dat ik niet wist wat bèta inhield. Zo kwam ik erachter dat wiskunde het enige bètavak was op mijn examen. Dit terwijl ik wel goed was in biologie en scheikunde, maar toen niet goed wist wat ik met deze vakken kon doen. Cor de Beurs nam me aan en had er alle vertrouwen in dat het wel goed zou komen!