Mireille Hassemer

Mireille Hassemer

Vaksteunpuntcoördinator Moderne Vreemde Talen (MVT)

Ruim tien jaar draag ik met trots de functie docent en na ervaring in het po te hebben opgedaan, viel ik helemaal voor het voortgezet onderwijs en heb ik bijna negen jaar met veel enthousiasme als eerstegraads docente Duits op het Zaanlands Lyceum gewerkt. Hier mocht ik samen met fantastische collega’s bezig blijven met het verbeteren van het talenonderwijs en hierbij kwam mijn passie – de vakdidactiek – zeer van pas. Sinds 2018 heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt en ben ik als vakdidactica Duits bij de interfacultaire lerarenopleiding (ILO) op de UvA aan de slag gegaan.

Als coördinator bij het vaksteunpunt Moderne Vreemde Talen zet ik me graag in voor een betere aansluiting van het voortgezet met het hoger onderwijs. Ik geloof er stevig in om leerlingen een eerlijke kans te bieden door hen de schoonheid van de taalvakken nader bij te brengen. Dit kunnen we bereiken door een goede uitwisseling tussen wetenschappers en docenten te laten plaatsvinden, en vervolgens docenten met leerlingen in gesprek te laten gaan.

Een mooie bijvangst zou het zijn om de talen weer meer op de kaart te zetten.

Heb je vragen of ideeën over nascholing? Mail dan naar Mireille.