DOT/PLG /

“Mijn brein kraakt”. Leerlingen kritisch om leren gaan met bronnen

In deze professionele leergemeenschap staat het leren beoordelen van de betrouwbaarheid van bronnen centraal. Een belangrijke, maar voor leerlingen vaak ook lastige vaardigheid. Na vier bijeenkomsten:

– heb je kennis over de huidige stand van zaken in het vakdidactisch onderzoek naar deze vaardigheid

– heb je inzicht in ontwerpprincipes om deze complexe vaardigheid aan te leren

– heb je kennis gemaakt met opdrachten en werkvormen die leerlingen helpen bij het leren beoordelen van de betrouwbaarheid van bronnen

– weet je hoe je binnen Delpher geschikte bronnen kunt vinden

– heb je geleerd hoe je leerlingen (beter) kunt begeleiden bij het goed lezen van bronnen en het opschrijven van hun argumentatie

– heb je zelf lesmateriaal ontwikkeld bij deze vaardigheid

– heb je feedback gehad op je ontwerp van collega’s en vakdidactici

Bijeenkomst 1 (donderdag 23 november, 16.30 – 19.30 uur)
Maartje van der Eem geeft een overzicht van de huidige stand van zaken in het vakdidactisch onderzoek naar het leren beoordelen van de betrouwbaarheid van bronnen. Wat vinden leerlingen lastig bij het leren van deze vaardigheid? Wat doen ze goed bij het toepassen ervan, en wat gaat minder goed? Daarna bespreken we de ontwerpprincipes die we gaan toepassen hij ontwerpen van lesmateriaal in deze PLG. Tot slot bekijken we hoe deze ontwerpprincipes zijn toegepast in voorbeeldmateriaal.

Bijeenkomst 2 (donderdag 25 januari, 16.30 – 19.30 uur)
In het eerste deel van deze bijeenkomst geeft Channa Hoogervorst (Koninklijke Bibliotheek) een workshop over het gebruik van Delpher. Hoe kun je in deze enorme database (meer dan 100 miljoen pagina’s uit kranten, boeken en tijdschriften vanaf de 15e eeuw) geschikte bronnen vinden om te gebruiken in je lessen? Daarna gaan de deelnemers op basis van hun zelfgekozen thema op zoek naar bronnen en werken een eerste ontwerpidee uit.

Voorbereiding voor bijeenkomst 3: uitzoeken bronnen voor het maken van de eigen lesopdracht + maken eerste opzet van opdracht

Bijeenkomst 3 (donderdag 28 maart, 16.30 – 19.30 uur)
Johan van Driel (SLO, proefschrift over lees- en schrijfinstructie bij geschiedenis) geeft een presentatie over het geven van lees- en schrijfinstructie bij het werken met bronnen in de klas. De deelnemers werken hun eigen lesmateriaal verder uit en krijgen feedback van collega’s en vakdidactici.

Voorbereiding voor bijeenkomst 4: indien mogelijk: voer de les een keer uit in de klas

Bijeenkomst 4 (donderdag 6 juni, 16.30 – 19.30 uur)
In deze laatste bijeenkomst presenteren de deelnemers hun lesmateriaal aan elkaar en bespreken we de ervaringen in de klas. Er is ruimte om nog een verbeterslag te maken waar nodig.