Vakbijeenkomsten /

Migratie en filmdidactiek in het Eye Filmmuseum

Deze middag staat het thema ‘Migratie en de multiculturele samenleving’ centraal. We starten met een expertlezing waarin een historische inleiding op het thema zal worden gegeven. Vervolgens zal Kimber van Valkenburg (historicus, verbonden aan EYE Filmmuseum) ons meenemen in de wereld van de filmdidactiek. Hoe kun je films inzetten als historische bron? Welke vragen bespreek je dan met de leerlingen? Denk bijvoorbeeld aan het tijdsbeeld dat in een film geschetst wordt. Aan de hand van voorbeelden uit films over migratie en de multiculturele samenleving krijgen we inzicht op de verschillende manieren waarop we film in de les kunnen inzetten.

11.30-12.15: Rondleiding in EYE museum

12.15-13.00: Wandeling naar het archief en lunch

13.00-13.45: Lezing door gastspreker

13.45-14.30: Pauze en korte rondleiding in het archief

14.30-16.00: Presentatie Kimber van Valkenburg over filmdidactiek in de geschiedenisles en zelf aan de slag met voorbeeldmateriaal

16.00: Borrel