Vakbijeenkomsten /

Middagje ouderwets luisteren

Deze namiddag in de drukke voorjaarsweken zetten we de stoelen in theateropstelling om ouderwets te luisteren naar drie expertlezingen van historici van de UvA. Neem je collega’s en enthousiaste leerlingen mee en laat je in drie lezingen up-to-date brengen over de nieuwste inzichten uit historisch onderzoek. Met expertlezingen van dr. Krijn Thijs (de Duitse worsteling met de ‘Wende’ van 1989-1990), dr. Maartje van Gelder (protesterende vrouwen tijdens de vroegmoderne klimaatcrisis) en dr. Josephine van den Bent (beeldvorming in de islamitische wereld over Chinggis Khan).

LET OP: Er waren technische problemen met het aanmeldformulier. Na je aanmelding hoor je meteen een bevestiging te ontvangen. Indien dit niet gebeurd is, verzoeken we je om het aanmeldformulier weer in te vullen. De problemen zijn inmiddels opgelost. Mocht je nog problemen ondervinden, mail dan bureau@alfagammapartners.nl. Excuses voor het ongemak.

16.15-16.30: inloop

16.30-17.15: Lezing dr. Maartje van Gelder, ‘Dagelijks brood: protesterende vrouwen tijdens de vroegmoderne klimaatcrisis (1500-1800)’

17.15-18.00: Lezing dr. Josephine van de Bent, ‘Die vervloekte ongelovige’: beeldvorming over Chinggis Khan en de ‘Mongoolse wet’ in het Mamlukse Sultanaat

18.00-18.30: maaltijd (soep en broodjes)

18.30-19.15: Lezing dr. Krijn Thijs, ‘De Duitse worsteling met de “Wende” van 1989/1990. Over de lastige erfenis van revolutie, eenheid en vrijheid voor het heden’

19.15: Borrel

Dr. Maartje van Gelder
Titel: Dagelijks brood: protesterende vrouwen tijdens de vroegmoderne klimaatcrisis (1500-1800)
Hoe oefenden gewone vrouwen politieke invloed uit in de tijd voordat ze stemrecht hadden? Eén van de belangrijkste manieren was door te protesteren en zo je stem te laten horen. In de periode tussen 1500-1800 veroorzaakte de Kleine IJstijd slechte weersomstandigheden, misoogsten en hongersnoden; in reactie daarop ontstonden in heel Europa voedselprotesten, gevormd en vaak ook geleid door vrouwen. Maar juist deze protestvorm – over gebrek aan voedsel, slechte kwaliteit en hoge prijzen – is door historici en sociologen vaak als niet-politiek gezien. Voedselprotesten, zo luidt het oordeel, lagen in het verlengde van huishoudelijke taken van vrouwen. Maar klopt dit wel?

Dr. Josephine van den Bent
Titel: ‘Die vervloekte ongelovige’: beeldvorming over Chinggis Khan en de ‘Mongoolse wet’ in het Mamlukse Sultanaat
Chinggis Khan is een van de bekendste figuren in de wereldgeschiedenis. In de dertiende eeuw leidde hij de Mongoolse verovering van grote delen van het Euraziatisch continent. Deze en latere invasies vormden traumatische ervaring voor de islamitische wereld, en het Mamlukse Sultanaat van Egypte en Syrië (1250–1517) vond zijn grootste vijand in de Mongolen van het Ilkhanaat (1256–1335), in hedendaags Iran en Irak. In het Mamlukse Sultanaat vroeg men zich af waar die Mongolen opeens vandaan waren gekomen, maar auteurs waren ook erg geïnteresseerd in hun leider, Chinggis Khan, en in de Yasa, een vermeend wetboek dat door hem uitgevaardigd zou zijn. Deze lezing gaat in op de manier waarop men in het Mamlukse Sultanaat naar Chinggis Khan en de Yasa keek, en hoe beide presenteerde als antithese van de profeet Mohammed en de islamitische wet.

Dr. Krijn Thijs
Titel: De Duitse worsteling met de “Wende” van 1989/1990. Over de lastige erfenis van revolutie, eenheid en vrijheid voor het heden
In de afgelopen tien jaar is het beeld over de Duitse Eenwording behoorlijk gekanteld. De sfeer van optimisme, die was voorgekomen uit de vreedzame revolutie in de DDR (1989), de onverwachte Duitse eenheid (1990) en de uitbreiding van de EU naar het oosten (2004), heeft plaatsgemaakt voor onzekerheid – het verhaal van de zegetocht van “het Westen” en het democratische bestel lijkt gezien de vele crises van onze tijd wel uitverteld. Voor Duitsland geldt dat er toenemend kritisch wordt teruggekeken naar de manier waarop het land in de jaren 1990 verenigd werd: ervaringen van Oost-Duitse burgers kwamen daarin nauwelijks tot hun recht. Op de euforie van de plotselinge vrijheid volgden in de ‘nieuwe deelstaten’ vaak sociale stagnatie, werkloosheid en het gevoel, tweederangs burger zijn. Deze erfenis belast tot op heden de politieke cultuur van de bondsrepubliek, en dat legt vele nieuwe vragen voor historici op tafel. Krijn Thijs bespreekt deze nieuwe trends in het actuele onderzoek.