Marloes van Putten

Marloes van Putten

Vaksteunpuntcoördinator Aardrijkskunde

Komend schooljaar 2021-2022 start ik als vaksteunpuncoördinator Aardrijkskunde. Negen jaar geleden heb ik de opleiding Aarde en Economie afgerond aan de VU. Sinds die tijd sta ik voor de klas op het Regius College in Schagen in zowel de onderbouw als de bovenbouw havo/vwo. Als vaksteunpuntcoördinator hoop ik interessante vakbijeenkomsten te organiseren en veel onderling contact met elkaar te hebben, zodat we van elkaar kunnen leren.