Marjolijn Feddema

Marjolijn Feddema

Vaksteunpuntcoördinator Nederlands

Ik sta nu ruim negen jaar als docent Nederlands voor de klas. Op dit moment geef ik les in Amsterdam op ALASCA. In januari 2021 ben ik als coördinator gestart voor het vaksteunpunt Nederlands. Sindsdien zijn er al meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor docenten Nederlands. Daarnaast leg ik contacten bij de vakgroep Nederlands op de UvA. Ik heb daar onder meer verteld over het schoolvak Nederlands, de examens en mijn ervaringen als docent Nederlands. Mijn doel voor het vaksteunpunt is dat het voor verbindingen en uitwisseling zorgt tussen het voortgezet en hoger onderwijs.

Heb je vragen of ideeën over nascholing? Mail dan naar Marjolijn.