Mariska Bout

Mariska Bout

Vaksteunpuntcoördinator Economie en Bedrijfseconomie

Na mijn studie ‘Bedrijfskunde van de financiële sector’ aan de VU, ben ik in eerste instantie terechtgekomen in de financiële sector. Aangezien het onderwijs mij toch wel erg trok, ben ik in 2010 als zij-instromer gestart als docent Economie en Bedrijfseconomie. Daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad.

Leerlingen komen op allerlei manieren in aanraking met (bedrijfs)economische vraagstukken. Voor ons als docenten is één van de uitdagingen om zo goed mogelijk te proberen aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, wat ik een mooie uitdaging vind. Ondertussen heb ik al weer veel verschillende rollen vervuld binnen het onderwijs.

Op dit moment ben ik, naast docent, ook 1e graads Schoolopleider en daarnaast werk ik als lerarenopleider en vakdidactica Algemene Economie en Bedrijfseconomie aan de VU Lerarenacademie. Deze combinatie maakt dat ik een verbindende rol heb tussen het vo en wo, een belangrijke doelstelling van AlfaGammapartners. In het verleden heb ik ook met veel plezier nascholing aan docenten gegeven. Ik wil als vaksteunpuntcoördinator Economie en Bedrijfseconomie bij AlfaGammapartners ook weer veel collega’s ondersteunen en inspireren met materiaal en ideeën die direct toepasbaar zijn in de lespraktijk. Alle suggesties zijn welkom, dus schroom zeker niet om contact met mij op te nemen!