Lesmateriaal over uitdagingen van bedrijven

In de Brainport digibieb staan (vrij beschikbare) lesbrieven over uitdagingen van bedrijven. De opdrachten in de lesbrieven zijn allemaal doe- en denkopdrachten waarbij leerlingen werken aan open vraagstukken. De lesbrieven zijn geschreven voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo, maar door de opzet ook gemakkelijk in te zetten in de onderbouw.

Naar de Brainport digibieb

 

Dit lesmateriaal is ontwikkeld binnen het project Hybride Lesgeven. Dit project wordt gefinancierd door Metropoolregio Eindhoven in het kader van de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.

22-jun-2021