Vakbijeenkomsten /

VB Gedrag van rivieren: theorie en toepassen in stroombak (Leskist)

Met een stroombak kun je voor leerlingen het gedrag van rivieren op een actieve manier inzichtelijk maken. In deze bijeenkomst bespreken we hoe  “spelen” met zand in een stroombak goed kan worden ingezet in je lessen. Door het voelen van het zand en het in drie dimensies ervaren van de vormen kunnen leerlingen zich veel beter voorstellen welke processen zich op onze aarde afspelen. We hebben zo’n stroombak te leen in een leskist met de benodigde spullen en lesmateriaal.

Voor het diner vertelt geowetenschapper Maarten Kleinhans (Universiteit Utrecht) je tijdens een inleidende lezing meer over het onderzoek dat hij doet en gaat hij dieper in op het ontstaan van delta’s en rivieren. 

Voorspellingen laten zien dat in 2040 75% van de wereldbevolking in rivierdelta’s of langs rivieren woont. Met behulp van zijn indrukwekkend tidal facilityThe Metronome’ onderzoekt Maarten Kleinhans de vraag hoe de veranderlijke patronen van geulen en banken in riviermondingen met eb en vloed ontstaan. Daarbij spelen factoren als vegetatie, klimaat, ondergrond en reliëf een grote rol. Tijdens deze bijeenkomst hoor je er alles over!

 Na deze introducerende lezing gaan we aan de slag met de stroombakken. Er zijn bij Bètapartners twee stroombakken aangeschaft. Deze kunnen in leskisten door docenten of leerlingen (PWS) meerdere weken gratis geleend worden. De leskist bevat lesvoorbeelden en instructies maar je bent als docent natuurlijk vrij om er zelf een les omheen te bedenken en leerlingen kunnen ook leuks zelf experimenteren op de stroombakken. Er zitten geen kosten verbonden aan het lenen van een leskist.

15.30 Inloop

16.00 Start bijeenkomst

16.15 Introducerende lezing over lopend onderzoek en de vorming van rivieren en delta’s door Maarten Kleinhans

17.00 Werken met de stroombak onder begeleiding van Maarten Kleinhans

17.30 Diner

18.15 Vervolg werken met de leskist en de stroombak

18.45 Gezamenlijke nabespreking

19.30 Afsluiting