Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep

Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep is een project dat deel uitmaakt van de Taskforce Lerarentekort Amsterdam. Dit project wil leraren gemotiveerd (be)houden voor het onderwijs door zowel het bieden van loopbaanperspectief als het bieden van loopbaanontwikkeling. In plaats van ‘eens een leraar, altijd een leraar’, benadrukt het project de vele ontwikkelmogelijkheden die het onderwijs biedt.

Een leraar kan zich bijvoorbeeld ontwikkelen tot onderzoeker of curriculumontwerper. Of de leraar verbreedt zijn expertise door een overstap van het voortgezet naar het primair onderwijs te maken. Kortom, Leraar in Amsterdam benadrukt het dynamische beeld van werken in het onderwijs. Dat draagt niet alleen bij aan het behoud van gemotiveerde leraren, maar ook aan de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs.

Leraar in Amsterdam heeft inmiddels meerdere trajecten voor leraren ontwikkeld, waaronder een loopbaanoriëntatietraject, de leergang expert Pedagogiek & Didactiek en de leergang Leiderschap van Leraren. Al deze trajecten zijn samen met de Amsterdamse onderwijspartners ontwikkeld en worden waar mogelijk ook in gezamenlijkheid aangeboden. Wil je meer weten of je aanmelden voor een van deze trajecten? Kijk dan op leraareenkleurrijkberoep.nl of bekijk de flyer met het aanbod voor leraren en leidinggevenden in 2021-2022.

02-jul-2021