Vakbijeenkomsten /

Leesgroep Plato

Heerlijk om woord voor woord, zin voor zin, met je eindexamenkandidaten de teksten van Plato te ontrafelen. Wat staat er precies, wat bedoelt Plato hier nu? Wat wil hij zeggen met deze passage? Niet alleen leerlingen lopen tegen deze vragen aan.

In een aantal bijeenkomsten bespreken we samen het examenpensum Grieks 2024, dat een selectie biedt uit teksten van Plato. We bereiden voor elke sessie een gedeelte van het pensum voor, zodat we samen de tekst kunnen uitdiepen, waarbij we ons kunnen afvragen: welke passages zijn grammaticaal of inhoudelijk lastig? Welke vragen roept de tekst bij ons op? Hoe kunnen we de tekst in de klas inleiden, duiden, actualiseren?

We werpen vragen op, zoeken met elkaar naar antwoorden en wisselen ideeën uit hoe je Plato’s tekst in de les kunt bespreken, behandelen of laten leven.
Als er behoefte aan is, ontvang je daarnaast documenten die leerlingen als hulp kunnen gebruiken bij het leren van de Griekse teksten.

Programma volgt.