Vakbijeenkomsten /

Leesgroep Plato ‘Politeia, Grotvergelijking + de ring van Gyges’

Sluit je aan bij de laatste online leesgroep Plato? We slepen elkaar uit de schaduwen van schijnkennis en werpen ons licht op de allegorie van de grot, én verwonderen ons over de magie van de ring van Gyges.

Je ontvangt tevens wat ondersteunend materiaal: een overzicht met voorbeelden van receptie van de mythen die in het pensum aan bod zijn gekomen, handig bij het maken van schoolexamens en verwerkingsopdrachten in de les. En hulpbladen die je leerlingen helpen bij het leren van het pensum.

Lees de passage uit Politeia in het Grieks en/of in vertaling. Markeer de lastige punten in de tekst (grammaticaal, inhoudelijk) en noteer vragen die de tekst bij je oproept of waar leerlingen tegenaan lopen.

tijd wordt nog bekendgemaakt; afhankelijk van de groep