Koppeling tussen LOB en profielwerkstuk

Het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) in Amsterdam organiseert een LOB-programma voor de 4- en 5-havo leerlingen, dat uitmondt in een profielwerkstukweek. “We hebben hiervoor gekozen, omdat we merkten dat er veel uitval is in het hoger onderwijs en één van de oorzaken ligt bij een slechte oriëntatie en verkeerde studiekeuze. Op deze manier willen we de leerlingen meer diepgang bieden in de sector/studie waarin ze interesse hebben”, vertelt Stéphanie Dockx (decaan op het HLZ).

“Het idee is dat leerlingen tijdens het LOB-programma ontdekken waar hun interesses liggen (in welke sector) en waar ze goed in zijn. Aan het einde van havo 4 is er een hele week gereserveerd voor de start van het PWS. Leerlingen kunnen dan op de eerste dag een partner zoeken die ongeveer dezelfde interesses heeft en samen op zoek gaan naar een onderwerp. Het idee is dan dat de hoofdvraag die ze bedenken voortvloeit uit hun LOB-programma.”

Het LOB-programma op het HLZ bestaat onder andere uit LOB-lessen in de mentorles, het maken van testjes, het volgen van open dagen, het bijwonen van een 4Strax voorlichtingsavond en een meeloopstage. De leerlingen geven in de mentorles een pitch over de open dagen en hun meeloopstage; over 4Strax maken ze een verwerkingsopdracht in de mentorles. “Idealiter gebruiken de leerlingen voor de hoofdvraag van hun PWS een kans/probleem waar het bedrijf waar ze stage hebben gelopen mee kampt, maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk.”

In de PWS-startweek werken de leerlingen samen op school aan het formuleren van goede hoofd- en deelvragen en werken ze aan de eerste vijf stappen van hun PWS. Voor de PWS-startweek kunnen de leerlingen 10 punten voor hun profielwerkstuk verdienen. Ook het LOB-programma telt voor 10 punten mee voor het profielwerkstuk: ze kunnen 5 punten halen voor de pitches in de mentorles en 5 punten voor de reflectie op 4Strax. De overige 80 punten voor hun profielwerkstukcijfer kunnen leerlingen verkrijgen voor hun verslag (70 punten) en hun PWS-presentatie (10 punten). “Het is prettig voor mentoren (en voor mij als decaan) dat we leerlingen extrinsiek kunnen motiveren om zich goed te oriënteren op hun vervolgstudie en loopbaan, wanneer intrinsieke motivatie daarvoor ontbreekt. Want ze willen wel graag die PWS-punten alvast verdienen!”

De grootste uitdaging is om de overkoepelende rode draad te blijven zien: “We beginnen met het PWS aan het einde van havo 4 en het gebeurt natuurlijk vaak dat leerlingen dan een hele andere kant op beginnen te kijken. Dit is niet erg, want ze verdienen punten op de individuele componenten en het is niet noodzakelijk om daar een volledige overeenkomst in onderwerpen te zien. Het idee is dus wel dat hun PWS gelinkt is aan hun studiekeuze, maar het gebeurt vaak genoeg dat dat niet zo uitpakt. Het is natuurlijk ook goed als ze ontdekken dat ze toch iets anders willen!”

Stéphanie Dockx is docente Engels en decaan havo bovenbouw op het HLZ. Ze is erg geboeid door hoe je de stap tussen het voortgezet en hoger onderwijs kleiner kunt maken. Het LOB-programma dat uitmondt in een profielwerkstukweek is bedacht door Milou Spierings (inmiddels niet meer werkzaam op het HLZ).

10-jun-2021