Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst: Klimaatverandering – Peter Kuipers Munneke

Niet eerder was de relevantie van ons vak Aardrijkskunde zo actueel. Het IPCC rapport kwam deze zomer uit en veel leerlingen maken zich zorgen over het klimaat. In onze lessen kunnen we de kennis bieden om wat ze in de media tegenkomen te interpreteren. Het is daarbij van belang dat jij als docent over voldoende actuele achtergrondkennis beschikt. We hebben Peter Kuipers Munneke bereid gevonden om ons de actuele inzichten toe te lichten. Hij is als geen ander in staat om dit op een duidelijke manier over te brengen!

Peter Kuipers Munneke is bij het grote publiek bekend als weerman bij de NOS, maar zijn werk als wetenschapper is minder in beeld. Binnen een onderzoeksprogramma naar klimaatverandering richt hij zijn eigen onderzoek al 15 jaar op de ijskappen van Groenland en Alaska. Met anderen samen draagt hij dus actief bij aan het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen.

Gaandeweg heeft hij een grote passie ontwikkeld voor het overdragen van kennis. Daarbij is taal het belangrijkste instrument. Uitleggen, verklaren, duiden, kennis overdragen, dat is wat hij ontzettend leuk vindt. Zowel binnen de wetenschappelijke gemeenschap als voor het grote publiek. 

Na de lezing van Peter gaan we dineren. Na het diner bespreken we gezamenlijk hoe we een moeilijk onderwerp als klimaatverandering in de klas kunnen bespreken.

Extra informatie Peter Kuipers Munneke

Peter Kuipers Munneke (Groningen, 1980) combineert sinds enkele jaren zijn baan als ijsonderzoeker samen met het presenteren van het weer voor de NOS.

In 2009 rondde Peter zijn promotiestudie op de Universiteit van Utrecht bij het Instituut voor marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU) af. Daarvoor is hij op expeditie geweest naar Antarctica, Groenland en Spitsbergen. De rode draad in zijn klimaatonderzoek is het bestuderen van de wisselwerking tussen de atmosfeer en de grote ijskappen. Peter probeert te doorgronden hoe de grote ijskappen in Groenland en Antarctica onder invloed van de huidige opwarming zullen afsmelten.

Zowel zijn wetenschappelijk onderzoek en zijn werk bij de NOS voeren hem met regelmaat naar verlaten plekken van de aarde waar de directe gevolgen van de wereldwijde opwarming met het blote oog zijn te zien. Zijn liefde voor ijs blijkt ook uit zijn recentelijk gepubliceerde boek “Alles smelt – De wereld van het ijs in een veranderend klimaat”.

Bron: toestemming plaatsen foto’s van Peter Kuipers Munneke

15.30 u Ontvangst
16.00 u Klimaatverandering door Peter Kuipers Munneke
17.30 u Diner
18.15 u Klimaatverandering in de les
19.30 u Afronding