• Doelgroep:
  • Docenten en leraren in opleiding Duits, Engels, Frans, Spaans
  • Vakbijeenkomsten

    SAVE THE MONTH mei: Klankbordgroep MVT

    We hebben al enkele ideeën voor de invulling van het programma voor komend jaar, maar we horen natuurlijk het liefst van jullie. Een zinvol netwerk voor docenten kan vanzelfsprekend niet zonder jullie waardevolle input. Laagdrempelig gaan we brainstormen over de wensen en ideeën. Wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen! Interesse? Stuur een e-mail naar: mvt@alfagammapartners.nl