Jochem Quartel

Jochem Quartel

Vaksteunpuntcoördinator Godsdienst en Levensbeschouwing

Na een kleine twintig jaar godsdienst en levensbeschouwing te hebben gegeven op het Veenlanden College te Vinkeveen en Mijdrecht heb ik de overstap gemaakt naar het opleiden van leraren. Ik doe dit tegenwoordig zowel op de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit als van de IPABO, beide in Amsterdam. Omdat ik werk in het primair én het voortgezet onderwijs, ben ik steeds meer geinteresseerd geraakt in de grotere leerlijnen van ons vormend onderwijs: van groep 1 tot en met atheneum 6 en van kind tot jongvolwassene. Naast vakdidactiek levensbeschouwing is mijn specialisme het lesgeven over maatschappelijk controversiële onderwerpen.

Heb je vragen of ideeën over nascholing? Mail dan naar Jochem.