Iris Hoogendoorn

Iris Hoogendoorn

Vaksteunpuntcoördinator Nederlands

Tijdens mijn studie Nederlands vond ik bijna alles even interessant. Toen ik de studie had afgerond kon ik, tegen mijn jeugdige voornemens in, maar één baan bedenken waarin alle onderdelen van de neerlandistiek terug zouden komen: als docent Nederlands. 

Ik sta nu ruim acht jaar met heel veel plezier voor de klas op het Vechtstede College. Nog steeds vind ik het het allerleukst om samen met mijn sectiegenoten na te denken over hoe we zo veel mogelijk van de vakinhoud van de neerlandistiek kunnen vertalen naar lessen voor die onze leerlingen blijven boeien. 

Als Vaksteunpuntcoördinator Nederlands wil ik ons netwerk van docenten Nederlands structureel verbreden en verdiepen. Ik weet zeker dat we als collega’s van verschillende scholen, bijgestaan door vakdidactici en wetenschappers op de universiteit, nog betere docenten Nederlands kunnen worden. Dat is niet alleen inspirerend voor onszelf; uiteindelijk profiteren onze leerlingen ervan.

Heb je vragen of ideeën over nascholing? Mail dan naar Iris.