Vakbijeenkomsten /

Informatiebijeenkomsten Vakvernieuwing Moderne Vreemde Talen: Hoorn

Misschien heb je er al over gehoord: binnenkort verandert er van alles voor zeven schoolvakgebieden, ook voor de moderne vreemde talen. En dat is mooi, want ons curriculum is in grote lijnen al decennialang hetzelfde. Je kunt je afvragen of een programma met vier vaardigheden, en sterke focus op lezen, nog wel past bij de huidige tijd. Tijdens informatiebijeenkomsten in november bereiden Levende Talen en AlfaGammapartners je graag voor op de volgende tussenproducten die de vakvernieuwingscommissie gaat opleveren.

Door SLO wordt momenteel landelijk gewerkt aan het actualiseren van kerndoelen en eindexamenprogramma’s. Een vakvernieuwingscommissie bestaande uit docenten, vakexperts en curriculumexperts, is hier in kernteams per vak mee bezig. Daarnaast is er een advieskring die feedback geeft en reflecteert op de producten van de commissie. Levende Talen is onderdeel van deze advieskring, en draagt bij aan het informeren en consulteren van moderne vreemde taaldocenten die voor de klas staan. Levende Talen organiseert samen met verschillende regionale vakdidactische netwerken en lerarenopleidingen landelijk verspreide informatiebijeenkomsten over het proces en huidige stand van zaken. In de regio Noord-Holland trekt Levende Talen samen op met AlfaGammapartners.

Meld je voor een van de bijeenkomsten aan via de website van Levende talen.

In december organiseren we per taal landelijke online feedbacksessies, waarin het mogelijk is jouw wensen en gedachten te delen.

 

De inschrijving is gesloten.