Indira Wakelkamp

Indira Wakelkamp

Vaksteunpuntcoördinator Moderne Vreemde Talen (MVT)

Na de bachelor Engelse Taal & Cultuur en de onderzoeksmaster Linguistics te hebben afgerond koos ik voor Het Onderwijstraineeship om via die weg zo snel mogelijk voor de klas te mogen staan. Met veel plezier en passie heb ik acht jaar gewerkt als eerstegraads docent Engels, voornamelijk op het Stedelijk Gymnasium in Leiden. Nu ben ik met evenveel plezier en passie werkzaam als vakdidactica en lerarenopleider bij de eerstegraads lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Het inspireert me enorm om een brug te slaan tussen theorie en praktijk, en steeds bezig te zijn met de vragen “wat hebben leerlingen nodig?” en “wat hebben (startende) docenten nodig om dat te kunnen bieden?”. Als coördinator van het vaksteunpunt Moderne Vreemde Talen borduur ik daarop voort en beoog ik samen met mijn collega’s de kennis binnen de universiteiten goed te ontsluiten voor de docenten in het voortgezet onderwijs. We hopen een sterk netwerk voor talendocenten op te bouwen waarbinnen we van elkaar kunnen leren tijdens interessante en inspirerende vakbijeenkomsten.

Heb je vragen of ideeën over nascholing? Mail dan naar Indira.