Vakbijeenkomsten /

Hot Politics Lab: emoties en politiek

Een boeiende middag met twee lezingen over politiek en jongeren. Bert Bakker is universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Amsterdam School of Communication Research en medeoprichter van het Hot Politics lab.  Hij onderzoekt hoe jongeren hun politieke identiteit ontwikkelen: in hoeverre is er verband tussen de emoties en jongeren en hun politieke identiteit?  Jongeren worden vaak afgeschilderd als politiek apathisch, maar klopt dit wel?

In het tweede deel vertelt Floris Vermeulen, hoofddocent politicologie aan de UvA, over de opkomstcijfers bij de recente verkiezingen en de betekenis hiervan voor onze democratie. Hierbij wordt ook ingegaan op concrete opdrachten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

LET OP: Er waren technische problemen met het aanmeldformulier. Na je aanmelding hoor je meteen een bevestiging te ontvangen. Indien dit niet gebeurd is, verzoeken we je om het aanmeldformulier weer in te vullen. De problemen zijn inmiddels opgelost. Mocht je nog problemen ondervinden, mail dan bureau@alfagammapartners.nl. Excuses voor het ongemak.

15.45 – inloop

16.00 – Interactieve lezing Emoties en politiek door  Bert Bakker

17.00 – koppeling lessen maatschappijleer en maatschappijwetenschappen

17.30 – afsluiting