Workshops / Online sessie /

Het meertalige repertoire van je leerlingen benutten, hoe doe je dat?

Steeds meer kinderen groeien op met een andere taal dan of naast het Nederlands. Bovendien leren alle leerlingen op school nieuwe registers (of ‘vaktalen’) én vreemde talen. Die verschillende talen fungeren niet alleen als communicatiemiddel, maar zijn ook onlosmakelijk verbonden met cultuur en identiteit. Expliciete aandacht voor alle talige repertoires die leerlingen meebrengen, kan het talenonderwijs inclusiever, effectiever en motiverender maken. In deze online workshop gaan we onder leiding van experts Catherine van Beuningen en Daniela Polišenská (HvA) actief aan de slag met flexibel inzetbare werkvormen die vanuit een focus op meertaligheid bijdragen aan de drie doeldomeinen van het talenonderwijs: taalvaardigheid, taalbewustzijn en (inter)cultureel bewustzijn.

15:45u: Digitale inloop en introductie

16:00u: Start bijeenkomst

17:30u: Afsluiting