GKA-Conferentie op 31 oktober

Op 31 oktober 2022 viert de Gelijke Kansen Alliantie haar zesde verjaardag. Dit moment grijpen we aan om een aantal zaken en een deel van het netwerk samen te brengen in de GKA-Conferentie. Graag nodigen wij jou hiervoor uit!

Onze zesde verjaardag is een bitterzoet moment: de afgelopen zes jaar zijn er fantastische dingen gedaan om kansengelijkheid te bevorderen en is hier veel inzet op geweest. Tegelijkertijd zijn we er ondanks alle inzet, nog lang niet. Integendeel: op sommige plaatsen is de uitdaging – mede als gevolg van de coronapandemie – zichtbaarder, en misschien zelfs wel groter geworden.

Dat het bevorderen van gelijke kansen een brede maatschappelijke opgave is, wordt steeds breder gedeeld. De tijd is rijp om kansenongelijkheid in het onderwijs in de volle breedte aan te pakken. Met de GKA-conferentie willen we een nieuwe fase inluiden en staan we met elkaar stil bij de vraag: Hoe kunnen we samen doen wat werkt? Ook blikken we terug op behaalde resultatendelen we kennis en ervaringen en zorgen we voor voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Programma
Tijdens het ochtendprogramma onder leiding van dagvoorzitter Jan Joost van Gangelen (oud-docent Nederlands en presentator bij ESPN) wordt het vraagstuk van kansengelijkheid vanuit verschillende perspectieven belicht – om vervolgens in tafelsessies te komen tot concrete opbrengsten. Deze ochtend zullen er bijdragen zijn van onder meer:

  • Minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs
  • Secretaris-Generaal Ministerie van OCW Marjan Hammersma
  • Schoolleider Anna Vreugdenhil
  • Onderwijssocioloog Eddie Denessen
  • Wethouder Onderwijs van de gemeente Groningen Carine Bloemhoff
  • Schrijver Abdelkader Benali

 

De middagprogrammering bestaat uit 4 verschillende bijeenkomsten:

  • Nieuwe publicatie ‘Lesgeven in een grootstedelijke context’ door Iliass el Hadioui
  • Inspiratiesessie ‘Thuis in Taal’ door Martine van der Pluijm
  • Kick-off lerende aanpak School & Omgeving
  • Verdiepingssessie over het ‘Omgaan met armoede op scholen’ door Mariette Lusse, Hans Spekman en Marielle Reneman

 

Meld je nu aan!

06-okt-2022