Gijs van Gaans

Gijs van Gaans

Vaksteunpuntcoördinator Godsdienst en Levensbeschouwing

Na mijn studie geschiedenis ben ik les gaan geven in de vakken Geschiedenis en Latijn aan het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda. Met de docentenbeurs heb ik daarna ook religiewetenschappen mogen studeren. Sinds 2009 ben ik docentenopleider aan de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg voor de vakken geschiedenis en godsdienst/levensbeschouwing. Daar heb ik me vooral kunnen toeleggen op het ontwikkelen van activerende didactiek en het ontwikkelen een niet-denominatieve en maatschappijgerichte benadering voor het schoolvak levensbeschouwing. Sinds 2021 combineer ik deze baan met mijn functie als vakdidacticus godsdienst/levensbeschouwing aan de UvA.

Heb je vragen of ideeën over nascholing? Mail dan naar Gijs.