Geerte Savenije

Geerte Savenije

Vaksteunpuntcoördinator Geschiedenis

Na een studie geschiedenis en de eerstegraads lerarenopleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen, ben ik promotieonderzoek gaan doen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Thema van het onderzoek was hoe leerlingen tijdens museumlessen vanuit hun eigen identiteit beelden vormen van en betekenis geven aan erfgoed van de Tweede Wereldoorlog en het Nederlands slavernijverleden. Sinds 2014 werk ik aan de lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van Amsterdam. In mijn onderwijs houd ik me bezig met vakdidactisch ontwerpen en algemeen pedagogische vaardigheden, maar het liefst met de verbinding daartussen zoals in een vak over het maken van vakspecifieke lessen gericht op burgerschapsvaardigheden zoals het omgaan met controverse. Ik heb PLG’s begeleid over schrijven in de mens- en maatschappijvakken en metacognitieve vaardigheden, waarin docenten onderzoek doen in de eigen praktijk en lesmateriaal ontwerpen. In mijn eigen onderzoek zijn gevoelige historische onderwerpen, historisch perspectief nemen/historische empathie, en het leren met en over erfgoed de centrale thema’s.

Heb je vragen of ideeën over nascholing? Mail dan naar Geerte.