Vakbijeenkomsten /

Flexibel geloven

Let op: de bijeenkomst van 12 oktober wordt verplaatst naar een andere datum.

Aan de VU wordt al jarenlang onderzoek gedaan naar flexibel geloven, ook wel multiple religious belonging genoemd. Veel mensen rekenen zich niet langer tot een religie, maar tot twee of meer. Denk bijvoorbeeld aan de zenboeddhist die ook een afbeelding van Maria op zijn altaar heeft staan of iemand die mediteert, maar zich ook bezighoudt met zaken als het leggen van Tarotkaarten.

Multiple religious belonging komt steeds vaker voor in onze moderne samenleving. Tegelijkertijd blijven er mensen die zich heel duidelijk binnen één enkele levensbeschouwelijke traditie thuis voelen. Anderen hebben weer helemaal niets met religie of zijn nauwelijks bewust met levensbeschouwing bezig.

Ook in de klas zien we deze hyperdiversiteit soms terug. Het kan leiden tot een onbegrip tussen leerlingen, maar deze verscheidenheid biedt mogelijk ook kansen voor de docent godsdienst/levensbeschouwing of voor de docent maatschappijleer.

Wil je meer weten over dit fenomeen en hoe je dit op een constructieve manier in kunt zetten in je lessen? Meld je dan aan voor deze vakbijeenkomst.

– lezing en gesprek– workshops