Eric Hijzen

Eric Hijzen

Themacoördinator Digitale Geletterdheid

Themacoördinator Digitale Geletterdheid

In 2018 kwam ik via de CoderDojo in contact met een school waar men op zoek was naar een docent informatica. Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in de ICT heb ik toen besloten de stap te zetten en docent te worden op het A. Roland Holst College in Hilversum. Als zij-instromer heb ik mijn 1ste graad lesbevoegdheid voor informatica behaald. Naast het vak informatica in de bovenbouw geef ik nu robotica aan de hoogbegaafde leerlingen (onderbouw). Daarnaast ben ik ICT- coördinator van onze school en richt ik mij op digitale geletterdheid, Edtech en robotica.

Heb je vragen of ideeën over nascholing? Mail dan naar Eric.