Elise Bouman

Elise Bouman

Vaksteunpuntcoördinator Moderne Vreemde Talen (MVT)

Vanuit mijn ervaring als docente Frans, ICT-coördinator en decaan binnen het vwo en als zelfstandig trainer en coach van docenten in verschillende soorten onderwijs, hoop ik komend jaar een bijdrage te kunnen leveren aan het vaksteunpunt MVT van de AlfaGammapartners. Als decaan zie ik het grote belang van kennis over de mogelijkheden en kennis die talenstudies leerlingen kunnen bieden.

Vakinhoudelijk hoop ik de brug te kunnen slaan tussen de vo-docenten onderling en tussen vo-docenten en de universiteit. Ik hoop dat we zo een goed beeld krijgen van elkaars werk en een betere ontsluiting van de wetenschappelijke kennis naar het vo kunnen bewerkstelligen, zodat docenten zich kunnen verrijken met die kennis en die kennis ook direct in kunnen zetten in hun lessen. Via hen hoop ik ook leerlingen te blijven motiveren voor de geesteswetenschappen.

Heb je vragen of ideeën over nascholing? Mail dan naar Elise.