DOT Milieufilosofie

We leven in het antropoceen: wij als mens veranderen het klimaat en de leefomstandigheden van de aarde. Dit brengt acute problemen met zich mee, maar ook acute filosofische problemen: hoe gaan we om met de nieuwe schaarste die aan het ontstaan is, brengen we de schuldvraag in kaart, en is het misschien rechtvaardig om alle wetten opzij te schuiven in een laatste poging om de aarde te redden voor mens en dier?

Een Docent Ontwikkel Team (DOT) is een kleine groep docenten die in samenspraak met een wetenschapper van de VU of UvA nieuwe lesstof gaat maken. We gaan uit van een tijdsinvestering van ongeveer 30 uur, die je waarschijnlijk kunt inpassen in je persoonlijk ontwikkelbudget op school. Ben je geïnteresseerd om hieraan mee te werken, stuur dan een mail naar filosofie@alfagamma.nl.

19-dec-2022