Digitale geletterdheid

Thema Digitale Geletterdheid

Digitale Geletterdheid beperkt zich niet tot één vakgebied maar komt aan de orde in vrijwel alle vakken, naast bij bèta ook bij gamma, talen en kunstvakken. Veel scholen zijn inmiddels op gecoördineerde manier bezig om de verschillende onderwerpen in de lessen op te nemen. De themacoördinatoren zorgen voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis en organiseert professionaliseringsactiviteiten. Daarbij worden de docenten en coördinatoren die zich met Digitale Geletterdheid actief bezig houden met elkaar in contact gebracht zodat ze onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Jasper Dukers en Eric Hijzen zijn de themacoördinatoren. Je kunt contact met hen opnemen met vragen of ideeën over nascholingen. Een overzicht van alle activiteiten kun je in de jaarplanning vinden.