Digitale geletterdheid

Thema Digitale Geletterdheid

Digitale Geletterdheid beperkt zich niet tot één vakgebied maar komt aan de orde in vrijwel alle vakken. Veel scholen zijn inmiddels op een gecoördineerde manier bezig om de verschillende onderwerpen in de lessen op te nemen. De themacoördinatoren zorgen voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis en organiseren professionaliseringsactiviteiten. Daarbij worden de docenten en coördinatoren die zich met Digitale Geletterdheid actief bezighouden met elkaar in contact gebracht, zodat ze onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Jasper Dukers en Eric Hijzen zijn de themacoördinatoren. Je kunt contact met hen opnemen met vragen of ideeën over nascholingen. Een overzicht van alle activiteiten kun je in de jaarplanning vinden.