Dekoloniseer het kunstcurriculum in het voortgezet onderwijs

Symposium 28 oktober, 10.30-14.30, Vrije Universiteit, Amsterdam

Dekoloniseer het kunstcurriculum in het voortgezet onderwijs

Voor: docenten en studenten kunstvakken in het voortgezet onderwijs

De doorstroom van leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond naar kunststudies in het hbo en op de universiteit laat te wensen over. Dat heeft tot gevolg dat sommige groepen te weinig vertegenwoordigd zijn bij culturele instellingen zoals musea, waardoor niet iedereen zich kan herkennen in het culturele aanbod in Nederland. Dit symposium is een eerste stap in het onderzoek naar hoe meer groepen leerlingen en studenten zich kunnen herkennen in het kunstonderwijs. Daarvoor brengen we onderzoekers van de VU, docenten en vertegenwoordigers van de lerarenopleidingen en het kunstvakonderwijs samen.

Klik hier voor het programma

14-sep-2022