Vakbijeenkomsten /

De wereld draait om aardrijkskunde

Begin 2025 organiseren we de eerste aardrijkskunde dag voor docenten en leerlingen. In navolging van onze collega’s bij natuurkunde (Viva Fysica) en biologie (Leve de Biologie) organiseren wij ‘De wereld draait om aardrijkskunde’. Docenten aardrijkskunde nodigen we uit om, samen met twee of drie van je meest geïnteresseerde leerlingen uit vwo 5 en 6, op die dag naar de VU te komen. 

De bachelors Aardwetenschappen, Aarde Economie en Duurzaamheid, Sociale geografie en Planologie en Future Planet Studies geven een college over een onderwerp dat verdieping biedt bij de syllabus van het vwo. Daarnaast kunnen er workshops gevolgd worden om inzicht te krijgen in wat je op de opleiding leert. De workshops geven docenten ook handvatten voor praktisch werk om zelf te gebruiken in de klas. Zowel docenten als leerlingen gaan met nieuwe kennis en een hoop inspiratie naar huis. Hou voor de nadere invulling van de colleges en workshops onze website in de gaten.

Het programma volgt nog.

De aanmeldingen gaan via Bètapartners.