Vakbijeenkomsten /

De nieuwe Omgevingsvisie

Eén miljoen woningen die gebouwd moeten worden, de energietransitie en steeds heftiger weer. Allemaal thema’s die raken aan hoe wij ons land moeten inrichten en waar we allemaal rekening mee moeten gaan houden. De nieuwe omgevingswet is bedoeld om hierop in te spelen en zal invloed hebben op de ruimtelijke ordening van de toekomst. 

Universitair docent aan de UvA Jannes Willems is gespecialiseerd in de Nederlandse ruimtelijke ordening en onderneemt met jullie een kleine tijdreis.  Hij vertelt meer over de veranderingen die er in Nederland hebben plaatsgevonden met betrekking tot hoe wij ons land hebben ingericht. Daarnaast schetst hij de kaders waarbinnen de overheid is gekomen tot een nieuwe omgevingsvisie die uiteindelijk moet leiden tot de nieuwe omgevingswet.

Na een gezamenlijk diner vertelt Daan Hollemans, adviseur ruimtelijke strategie bij Antea Group Nederland, meer over hoe de nieuwe omgevingswet er in de praktijk uitziet. Welke partijen spelen een rol bij de uitvoering van de nieuwe omgevingsvisie, hoe kijken zij aan tegen de nieuwe omgevingswet en wat zijn de grootste uitdagingen? Vanuit zijn ervaring als strategisch adviseur voor zowel de overheid als particuliere projectontwikkelaars vertelt Daan je er alles over en krijg je de kans om hem al jouw vragen te stellen.

Wil jij meer weten over deze nieuwe omgevingswet er uitziet, hoe deze tot stand is gekomen en hoe de uitvoering ervan er in de praktijk uitziet? kom dan naar deze bijeenkomst!

 

Bron: https://iplo.nl/publish/

16.15  Inloop
16.30  Lezing: “De revival van de ruimtelijke ordening” Jannes Willems (universitair docent planologie UvA)
18.00  Gezamenlijk diner
18.45  Lezing: “De nieuwe omgevingswet in de praktijk” door Daan Hollemans (adviseur ruimtelijke strategie bij Antea Group Nederland)
19.30  Afsluiting door Joris Zijlema