Vakbijeenkomsten /

SAVE THE MONTH december: De interreligieuze dialoog in de klas

De dialoog tussen mensen van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden behoort tot de kern van de (moderne) theologie en religie wetenschap. Er is veel over geschreven en gezegd, mede met het oog op het onderwijs. In deze bijeenkomst staan we stil bij de vraag wat de belangrijkste en meest actuele inzichten zijn wanneer je op een goede en effectieve manier een interlevensbeschouwelijke dialoog wilt voeren in de klas. En uiteraard blijft het hierbij niet bij denken, maar ga je ook ervaren hoe zo’n dialoog kan verlopen en aanvoelt.

– lezing en gesprek– workshops