Computational thinking in gamma vakken

Computational thinking in gamma vakken

Bij de gamma-vakken wordt in de les vaak gebruik gemaakt van technieken zoals het herkennen van patronen en het leggen van verbanden. Deze technieken spelen een belangrijke rol bij Computational Thinking, één van de vier deelgebieden van Digitale Geletterdheid.

Computational Thinking is een manier van denken die de vaardigheden van computerwetenschappers gebruikt om problemen op te lossen. Deze manier van denken wordt belangrijker nu informatica een steeds grotere rol speelt in ons dagelijks leven en werk, en dus ook in het onderwijs. 

In deze workshop verkennen we hoe je de principes van Computational Thinking kunt gebruiken om gamma-gerelateerde problemen op te lossen en beslissingen te nemen. We gaan in op data-analyse, systeemdenken en het gebruik van algoritmes. 

Door Computational Thinking toe te passen in gammavakken, kun je vaardigheden in kritisch denken, probleem oplossen en logisch redeneren verbeteren. Aan de orde komen het gebruik van data, ChatGPT, tekstanalyse en de inzet van computers in je vakles. 

Wil je ook ontdekken hoe je Computational Thinking kunt gebruiken in de klas? Kom dan naar deze vakbijeenkomst en ontdek wat Computational Thinking is en hoe dit concept ook in jouw vaklessen zichtbaar kunt maken.

Cursusgevers:
Dorrith Pennink, HvA
Bert Bredeweg, HvA
Monique Pijls, HvA
Eric Hijzen, Bètapartners, Roland Holst College

Het programma is nog in ontwikkeling.