Coen Gelinck

Coen Gelinck

Vaksteunpuntcoördinator Maatschappijleer en MAW

Ik heb Politicologie gestudeerd en ben na de lerarenopleiding leraar maatschappijleer en maatschappijwetenschappen geworden aan het Montessori Lyceum Amsterdam. Nu ben vakdidacticus maatschappijleer en maatschappijwetenschappen aan de eerstegraads lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen jaren was ik onder meer hoofd Educatie bij ProDemos, leerplanontwikkelaar bij SLO en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer. Ik heb veel belangstelling voor het vormgeven van burgerschapsonderwijs op scholen en ben lid van de landelijke vakvernieuwingscommissie voor maatschappijleer.