Spaans

Hoe overtuig je je publiek en blijf je tegelijkertijd redelijk? We analyseren hoe diverse sprekers - in heden én verleden - ethos, pathos en logos toepassen....

Weten jullie op je school nét niet genoeg over dit onderdeel van Digitale Geletterdheid om het schoolbreed in het onderwijs te verwerken? In deze bijeenkomst laten we onder andere zien hoe algoritmisch denken en omgaan met data ook al lang voorkomt in de alfa /...