Taalvakken

Hoe overtuig je je publiek en blijf je tegelijkertijd redelijk? We analyseren hoe diverse sprekers - in heden én verleden - ethos, pathos en logos toepassen....

Wegens succes herhaald! Meesterverteller Paul Groos toont ons de kracht van verhalen en laat zien dat ook in jou een verteller schuilt. Met zijn handreikingen ontdek je dat je niet op de muzen hoeft te wachten om creativiteit en inspiratie op te roepen. Ook voor...