Nieuws

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 21 november was de eerste bijeenkomst van het vaksteunpunt maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. De twaalf aanwezige docenten van verschillende scholen uit de regio dachten mee over de inhoudelijke en praktische invulling van de toekomstige bijeenkomsten van dit steunpunt. We hebben het gehad over onderwerpen en sprekers...

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Twaalf docenten Nederlands van zes verschillende scholen uit de regio hebben deelgenomen aan de workshop Schrijfstijl en formuleren. Jeroen Steenbakkers deelde op het Vechtstede College in Weesp de kennis die hij tijdens zijn promotieonderzoek en carrière als docent opdeed. Wat in de methodes wordt aangeboden...

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Een communicatieve start! Op maandag 21 november trapte het vaksteunpunt Moderne Vreemde Talen af met een eerste bijeenkomst voor MVT-docenten met als thema “Communicatief taalonderwijs”. Ondanks de barre weersomstandigheden en de wedstrijd Senegal – Nederlands en de Kohnstammlezing was een enthousiaste groep docenten Frans, Duits en...

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wat zijn mooie voorbeelden van burgerschapsonderwijs, wat weten we er al van en wat is nog onduidelijk? Op deze vragen zullen experts, wetenschappers, opleiders en docenten antwoord geven op de nascholingsdag Burgerschap op vrijdag 25 november 2022. De dag is bedoeld voor alle docenten in...

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Brainstormsessie vaknetwerk geschiedenis Eind september vond er een brainstormsessie plaats om ideeën en wensen van docenten te verzamelen voor de invulling van dit nieuwe vaknetwerk. Collega’s van verschillende scholen uit de regio hebben op verschillende thema’s meegedacht met als kernvraag: wat maakt dat jij naar een...

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 31 oktober 2022 viert de Gelijke Kansen Alliantie haar zesde verjaardag. Dit moment grijpen we aan om een aantal zaken en een deel van het netwerk samen te brengen in de GKA-Conferentie. Graag nodigen wij jou hiervoor uit! Onze zesde verjaardag is een bitterzoet moment: de afgelopen zes...

Maandag 19 september vond de eerste bijeenkomst vanuit het Vaksteunpunt Moderne Vreemde Talenplaats: we kwamen samen voor een klankbordsessie. Geïnteresseerde en enthousiaste docenten van diverse scholen uit de regio wilden graag met ons en elkaar in gesprek over de behoeftes die er in de schoolpraktijk leven. Het...

Symposium 28 oktober, 10.30-14.30, Vrije Universiteit, Amsterdam Dekoloniseer het kunstcurriculum in het voortgezet onderwijs Voor: docenten en studenten kunstvakken in het voortgezet onderwijs De doorstroom van leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond naar kunststudies in het hbo en op de universiteit laat te wensen over. Dat heeft tot gevolg...

Vanuit de UvA en de VU worden in het schooljaar 2022-2023 vaksteunpunten opgericht voor de alfa- en gammavakken onder de noemer AlfaGammapartners. Het AlfaGammapartners netwerk is in 2021 voortgekomen uit gesprekken tussen de UvA, VU en een groot aantal deelnemers uit de scholen. De komende...

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het was een ideale dag voor een excursie naar de Markermeerdijken met een groep Aardrijkskunde docenten. Op diverse plekken hadden we goed zicht op de werkzaamheden voor de versterkingen in het kader van het Hoogwater beschermingsprogramma. De sprekers / begeleiders van het Hoogheemraadschap en het...